Rok 2012

Zarządzenie Nr R-67/2012

Zarządzenie Nr R-67/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień. 

Zarządzenie Nr R-66/2012

Zarządzenie Nr R-66/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie Nr R-65/2012

Zarządzenie Nr R-65/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2012/2013.

Zarządzenie Nr R-64/2012

Zarządzenie Nr R-64/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Druków Ścisłego Zarachowania.

Zarządzenie Nr R-63/2012

Zarządzenie Nr R-63/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr R-62/2012

Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-61/2012

Zarządzenie Nr R-61/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich.

Zarządzenie Nr R-60/2012

Zarządzenie Nr R-60/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. kontroli zarządczej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-59/2012

Zarządzenie Nr R-59/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Zarządzenie Nr R-58/2012

Zarządzenie Nr R-58/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-65/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach...