Rok 2013

Zarządzenie Nr R-80/2013

Zarządzenie Nr R-80/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu LLP-Erasmus, innych międzynarodowych programów edukacyjnych oraz umów międzyuczelnianych. 

Zarządzenie Nr R-79/2013

Zarządzenie Nr R-79/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wykazu kont syntetycznych i analitycznych wyodrębnionych do obsługi finansowo-księgowej oraz wykazu ewidencji środków trwałych i wyposażenia projektu pn. "Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej".

Zarządzenie Nr R-78/2013

Zarządzenie Nr R-78/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-31/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r, w sprawie zasad rachunkowości na Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-77/2013

Zarządzenie Nr R-77/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-29/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-76/2013

Zarządzenie Nr R-76/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie Nr R-75/2013

Zarządzenie Nr R-75/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.

Zarządzenie Nr R-74/2013

Zarządzenie Nr R-74/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-73/2013

Zarządzenie Nr R-73/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-72/2013

Zarządzenie Nr R-72/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014.

Zarządzenie Nr R-71/2013

Zarządzenie Nr R-71/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz zasad przyznawania ulg.