Rok 2015

Zarządzenie Nr R-66/2015

Zarządzenie Nr R-66/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-65/2015

Zarządzenie Nr R-65/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-36/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2015/2016. 

Zarządzenie Nr R-64/2015

Zarządzenie Nr R-64/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-61/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich. 

Zarządzenie Nr R-63/2015

Zarządzenie Nr R-63/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Zarządzenie Nr R-62/2015

Zarządzenie Nr R-62/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji praktyk objętych programem kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-61/2015

Zarządzenie Nr R-61/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-28/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.

Zarządzenie Nr R-60/2015

Zarządzenie Nr R-60/2015 Rektora Politechniki Lubelskiejz dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Nr R-59/2015

Zarządzenie Nr R-59/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Nr R-58/2015

Zarządzenie Nr R-58/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie zakresu zadań jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej w związku z obowiązkiem przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Zarządzenie Nr R-57/2015

Zarządzenie Nr R-57/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie dostępu pracowników Politechniki Lubelskiej do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.