Rok 2016

Zarządzenie Nr R-86/2016

Zarządzenie Nr R-86/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-85/2016

Zarządzenie Nr R-85/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru decyzji o przyjęciu oraz decyzji o odmowie przyjęcia na studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym osoby niebędącej obywatelem polskim, która nie korzysta z zasad obowiązujących obywateli polskich.

Zarządzenie Nr R-84/2016

Zarządzenie Nr R-84/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu analizy ryzyka systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są informacje niejawne.

Zarządzenie Nr R-83/2016

Zarządzenie Nr R-83/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich.

Zarządzenie Nr R-82/2016

Zarządzenie Nr R-82/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

Zarządzenie Nr R-81/2016

Zarządzenie Nr R-81/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-80/2016

Zarządzenie Nr R-80/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego.

Zarządzenie Nr R-79/2016

Zarządzenie Nr R-79/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-78/2016

Zarządzenie Nr R-78/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-77/2016

Zarządzenie Nr R-77/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2016/2017.