Rok 2018

Zarządzenie Nr R-54/2018

Zarządzenie Nr R-54/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Nr R-53/2018

Zarządzenie Nr R-53/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w procedurze konkursowej w Politechnice Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-52/2018

Zarządzenie Nr R-52/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2018 r. uchylające Zarządzenie Nr R-23/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Lubelskiej oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danym wydziale przy realizacji badań...

Zarządzenie Nr R-51/2018

Zarządzenie Nr R-51/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie Nr R-50/2018

Zarządzenie Nr R-50/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.

Zarządzenie Nr R-49/2018

Zarządzenie Nr R-49/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego układu optoelektronicznego do pomiaru wybranych parametrów napowietrznych linii elektroenergetycznych (4S-SMART-SAG-SENSOR-SYSTEM)”. 

Zarządzenie Nr R-48/2018

Zarządzenie Nr R-48/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-82/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

Zarządzenie Nr R-47/2018

Zarządzenie Nr R-47/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-46/2018

Zarządzenie Nr R-46/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzoru sprawozdania z działalności naukowej doktoranta Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-45/2018

Zarządzenie Nr R-45/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej.