Rok 2020

Zarządzenie Nr R-107/2020

Zarządzenie Nr R-107/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Zarządzenie Nr R-106/2020

Zarządzenie Nr R-106/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Zarządzenie Nr R-105/2020

Zarządzenie Nr R-105/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania różnic inwentaryzacyjnych.

Zarządzenie Nr R-104/2020

Zarządzenie Nr R-104/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-39/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr R-103/2020

Zarządzenie Nr R-103/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania statusu emerytowanego profesora Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-102/2020

Zarządzenie Nr R-102/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu tematów prac badawczych do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr R-101/2020

Zarządzenie Nr R-101/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. komercjalizacji.

Zarządzenie Nr R-100/2020

Zarządzenie Nr R-100/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie badań lekarskich dla kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr R-99/2020

Zarządzenie Nr R-99/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji materiałów niejawnych.

Zarządzenie Nr R-98/2020

Zarządzenie Nr R-98/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. Muzeum Politechniki Lubelskiej.