Rok 2008

Zarządzenie Nr R-67/2008

Zarządzenie Nr R–67/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-67/2008"

Zarządzenie Nr R-66/2008

Zarządzenie Nr R-66/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora Politechniki Lubelskiej ds. koordynacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem akademickim.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-66/2008"

Zarządzenie Nr R-65/2008

Zarządzenie Nr R-65/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2008"

Zarządzenie Nr R-64/2008

Zarządzenie Nr R-64/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2008"

Zarządzenie Nr R-63/2008

Zarządzenie Nr R–63/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2008"

Zarządzenie Nr R-62/2008

Zarządzenie Nr R–62/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2008"

Zarządzenie Nr R-61/2008

Zarządzenie Nr R–61/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Budownictwa.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2008"

Zarządzenie Nr R-60/2008

Zarządzenie Nr R-60/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2008"

Zarządzenie Nr R-59/2008

Zarządzenie Nr R–59/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2008"

Zarządzenie Nr R-58/2008

Zarządzenie Nr R-58/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2008"