Rok 2005

Zarządzenie Nr R-54/2005

Zarządzenie Nr R-54/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2005"

Zarządzenie Nr R-53/2005

Zarządzenie Nr R-53/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2005"

Zarządzenie Nr R-52/2005

Zarządzenie Nr R-52/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora Politechniki Lubelskiej ds. koordynacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem akademickim.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2005"

Zarządzenie Nr R-51/2005

Zarządzenie Nr R-51/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji odwoławczych do rozpatrywania odwołań od oceny wyników pracy nauczycieli akademickich.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2005"

Zarządzenie Nr R-50/2005

Zarządzenie Nr R-50/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 28 października 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr R-4/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Reagowania Kryzysowego.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2005"

Zarządzenie Nr R-49/2005

Zarządzenie Nr R-49/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na potrzeby realizacji projektu nr 1/7/2.1 "Osobista Strategia Kariery – doradztwo zawodowe dla studentów PL".


Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2005"

Zarządzenie Nr R-48/2005

Zarządzenie Nr R-48/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 20 października 2005 roku w sprawie powołania Rady Instytutu Fizyki.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-48/2005"

Zarządzenie Nr R-47/2005

Zarządzenie Nr R-47/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-47/2005"

Zarządzenie Nr R-46/2005

Zarządzenie Nr R-46/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 października 2005 roku zmieniające zarządzenie Nr R-22/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-46/2005"

Zarządzenie Nr R-45/2005

Zarządzenie Nr R-45/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 17 października 2005 roku w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2005"