Rok 2004

Zarządzenie Nr R-18/2004

Zarządzenie Nr R-18/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów dziennych i zaocznych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2004/2005.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-18/2004"

Zarządzenie Nr R-17/2004

Zarządzenie Nr R-17/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr R-26/2002 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli Akademickich.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-17/2004"

Zarządzenie Nr R-16/2004

Zarządzenie Nr R-16/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-16/2004"

Zarządzenie Nr R-15/2004

Zarządzenie Nr R-15/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-15/2004"

Zarządzenie Nr R-14/2004

Zarządzenie Nr R-14/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 marca  2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-14/2004"

Zarządzenie Nr R-13/2004

Zarządzenie Nr R-13/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 marca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów  z przysposobienia obronnego w roku akademickim 2003/2004.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-13/2004"

Zarządzenie Nr R-12/2004

Zarządzenie Nr R-12/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-12/2004"

Zarządzenie Nr R-11/2004

Zarządzenie Nr R-11/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Lubelskiej" oraz "Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Politechniki Lubelskiej niebędącym nauczycielami akademickimi".  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-11/2004"

Zarządzenie Nr R-10/2004

Zarządzenie Nr R-10/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie powołania Komisji do spraw dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-10/2004"

Zarządzenie Nr R-9/2004

Zarządzenie Nr R-9/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia  6  lutego  2004 roku w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-9/2004"