Rok 2003

Zarządzenie Nr R-22/2003

Zarządzenie Nr R-22/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim Nr 3 Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2003"

Zarządzenie Nr R-21/2003

Zarządzenie Nr R-21/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim Nr 2 Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2003"

Zarządzenie Nr R-20/2003

Zarządzenie Nr R-20/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim Nr 1 Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2003"

Zarządzenie Nr R-19/2003

Zarządzenie Nr R-19/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Politechniki Lubelskiej w Lublinie.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2003"

Zarządzenie Nr R-18/2003

Zarządzenie Nr R-18/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny i odbioru stanu technicznego domów studenckich Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-18/2003"

Zarządzenie Nr R-17/2003

Zarządzenie Nr R-17/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 11 lipca 2003  roku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych NIK.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-17/2003"

Zarządzenie Nr R-16/2003

Zarządzenie Nr R-16/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne prowadzone w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2003/2004.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-16/2003"

Zarządzenie Nr R-15/2003

Zarządzenie Nr R-15/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z  dnia 26 czerwca 2003  roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2003/2004.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-15/2003"

Zarządzenie Nr R-14/2003

Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie  wprowadzenia instrukcji dot. zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem  roboczym, środkami ochrony  indywidualnej oraz środkami higieny osobistej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-14/2003"

Zarządzenie Nr R-13/2003

Zarządzenie Nr R-13/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 czerwca 2003  roku w sprawie powołania Rady Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-13/2003"