Rok 2010

Zarządzenie Nr R-45/2010

Zarządzenie Nr R-45/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 października  2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-45/2010"

Zarządzenie Nr R-44/2010

Zarządzenie Nr R-44/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 października  2010 r. w sprawie określenia limitów zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Zarządzenie Nr R-43/2010

Zarządzenie Nr R-43/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian prowadzenia kierunku studiów "fizyka techniczna".

Zarządzenie Nr R-42/2010

Zarządzenie Nr R-42/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia oceny działalności instytutów, katedr, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-42/2010"

Zarządzenie Nr R-41/2010

Zarządzenie Nr R-41/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.

Zarządzenie Nr R-40/2010

Zarządzenie Nr R-40/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów oraz doktorantów.

Zarządzenie Nr R-39/2010

Zarządzenie Nr R-39/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-39/2010"

Zarządzenie Nr R-38/2010

Zarządzenie Nr R-38/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-38/2010"

Zarządzenie Nr R-37/2010

Zarządzenie Nr R-37/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 19/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-37/2010"

Zarządzenie Nr R-36/2010

Zarządzenie Nr R-36/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wydawania "Biuletynu Informacyjnego Politechniki Lubelskiej".


Więcej o "Zarządzenie Nr R-36/2010"