Rok 2010

Zarządzenie Nr R-35/2010

Zarządzenie Nr R-35/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 19/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-35/2010"

Zarządzenie Nr R-34/2010

Zarządzenie Nr R-34/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-34/2010"

Zarządzenie Nr R-33/2010

Zarządzenie Nr R-33/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-33/2010"

Zarządzenie Nr R-32/2010

Zarządzenie Nr R-32/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr 19/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-32/2010"

Zarządzenie Nr R-31/2010

Zarządzenie Nr R-31/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-31/2010"

Zarządzenie Nr R-30/2010

Zarządzenie Nr R-30/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-30/2010"

Zarządzenie Nr R-29/2010

Zarządzenie Nr R-29/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-29/2010"

Zarządzenie Nr R-28/2010

Zarządzenie Nr R-28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2010"

Zarządzenie Nr R-27/2010

Zarządzenie Nr R-27/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2010"

Zarządzenie Nr R-26/2010

Zarządzenie Nr R-26/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2010"