Rok 2010

Zarządzenie Nr R-25/2010

Zarządzenie Nr R-25/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie rejestrowania w katalogu Biblioteki Politechniki Lubelskiej wydawnictw zakupionych przez jednostki Politechniki Lubelskiej. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2010"

Zarządzenie Nr R-24/2010

Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie planowanych liczb przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2010"

Zarządzenie Nr R-23/2010

Zarządzenie Nr R-23/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2010"

Zarządzenie Nr R-22/2010

Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie użytkowania służbowych telefonów komórkowych.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2010"

Zarządzenie Nr R-21/2010

Zarządzenie Nr R-21/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2010 r. 


Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2010"

Zarządzenie Nr R-20/2010

Zarządzenie Nr R-20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz nadawania tytułu naukowego profesora.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2010"

Zarządzenie Nr R-19/2010

Zarządzenie Nr R-19/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia procesu rekrutacji na pierwszy rok studiów i organizacji Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2010"

Zarządzenie Nr R-18/2010

Zarządzenie Nr R-18/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-18/2010"

Zarządzenie Nr R-17/2010

Zarządzenie Nr R-17/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-17/2010"

Zarządzenie Nr R-16/2010

Zarządzenie Nr R-16/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-16/2010"