Rok 2010

Zarządzenie Nr R-15/2010

Zarządzenie Nr R-15/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-15/2010"

Zarządzenie Nr R-14/2010

Zarządzenie Nr R-14/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wzorów wymaganych dokumentów dla osób ubiegających się o stypendium doktorskie/habilitacyjne lub o płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-14/2010"

Zarządzenie Nr R-13/2010

Zarządzenie Nr R-13/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolującego realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy i rozbudowy budynku Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie, w ramach projektu Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury -...


Więcej o "Zarządzenie Nr R-13/2010"

Zarządzenie Nr R-12/2010

Zarządzenie Nr R-12/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację projektu pod nazwą Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej nr umowy POPW.01.01.00-06-007/09-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-12/2010"

Zarządzenie Nr R-11/2010

Zarządzenie Nr R-11/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-11/2010"

Zarządzenie Nr R-10/2010

Zarządzenie Nr R-10/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-10/2010"

Zarządzenie Nr R-9/2010

Zarządzenie Nr R-9/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-9/2010"

Zarządzenie Nr R-8/2010

Zarządzenie Nr R-8/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie utworzenia stanowiska Sekretarza Rektora.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-8/2010"

Zarządzenie Nr R-7/2010

Zarządzenie Nr R-7/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-7/2010"

Zarządzenie Nr R-6/2010

Zarządzenie Nr R-6/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Politechnice Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-6/2010"