Rok 2010

Zarządzenie Nr R–5/2010

Zarządzenie Nr R–5/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiów doktoranckich w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2010/2011.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R–5/2010"

Zarządzenie Nr R-4/2010

Zarządzenie Nr R-4/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej, ustanowionego Uchwałą Nr 4/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-4/2010"

Zarządzenie Nr R-3/2010

Zarządzenie Nr R-3/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia i organizacji Stałego Dyżuru w Politechnice Lubelskiej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-3/2010"

Zarządzenie Nr R-2/2010

Zarządzenie Nr R-2/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Biura Wymiany Międzynarodowej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-2/2010"

Zarządzenie Nr R-1/2010

Zarządzenie Nr R–1/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie prowizorium budżetowego w 2010 r.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-1/2010"