Kontakt

Dział Nauczania i Toku Studiów Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin

Kierownik Działu:

mgr Marzena Saczuk
e-mail: m.saczuk@pollub.pl
tel.: (81) 538-4824

Pracownicy Działu:

mgr Burdzanowska Bożenna
e-mai: b.burdzanowska@pollub.pl
tel.: (81) 538-4823

mgr inż. Kołtunowicz Anna
e-mail: a.koltunowicz@pollub.pl
tel.: (81) 538-4832

mgr inż. Joanna Uszał
e:mail: j.uszal@pollub.pl
tel.: (81)538-4844

mgr inż. Zacharska Ewa
e-mail: e.zacharska@pollub.pl
tel.: (81) 538-4822