Dział Spraw Osobowych

 
Pałacyk

Dział Spraw Osobowych Politechniki Lubelskiej    
ul. Nadbystrzycka 40A  20-618 Lublin               

Kierownik Działu:
mgr Ewa Bień
tel. 81 5366613   e-mail: e.bien@pollub.pl
pok. 106

Pracownicy:    pok.105
mgr Małgorzata Ciesielska                                 mgr Aneta Świć-Tosiek
tel. 81 5366615  e-mail: m.ciesielska@pollub.pl         tel. 81 5366620 e-mail: a.swic-tosiek@pollub.pl                                                                           

mgr Joanna Łukawczyk                                    Anna Hałczyńska
tel. 81 5366614   e-mail: j.lukawczyk@pollub.pl       tel. 81 5366621    e-mail: a.halczynska@pollub.pl