Informacje kadrowe

  
  Dział Spraw Osobowych Politechniki Lubelskiej informuje, że od dnia 1 stycznia 2016r. zwolnienia lekarskie
będą mogły być wystawiane przez lekarza w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

Politechnika Lubelska posiada swój profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej informacji na temat nowych uregulowań znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  www.zus.plDOKUMENTY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA