Pracownicy

Opłata za udział w pikniku: 50 zł

Odjazdy autokarów z pod Politechniki Lubelskiej rozpoczyna się od godziny 17:00.
Miejsce zbiórki - parking pomiędzy WBIA i WPT.

 

Zapisy i wpłaty prosimy dokonywać do 10.06.2016 do wymienionych poniżej osób:

Administracja Centralna, Studenci, Doktoranci
Magdalena Gałat
tel. 81 538 4103, sekratariat Kanclerza

Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Anna Powałka
tel.  46 77, p. 309 E , budynek CIIZT

Emerytowani Pracownicy
Grażyna Rumik
tel. 81 538 4163, DS nr 4, p. 4

Wydział Inżynierii Środowiska
Edyta Warzyszak
tel. 81 538 4429 , p. 313

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Janusz Boczkowski
tel 81 538 4369, p.106

Wydział Podstaw Techniki
Jarosław Kuzioła
tel. 81 538 4491, p.

Wydział Budownictwa i Architektury
Krzysztof Głąb
tel 81 538 4458 , p. 130

Wydział Zarzadzania
Anna Grądziel
tel. 81 538 4479 ,p.

Wydział Mechaniczny
Ewa Kozak
tel. 81 538  4283, p. 02