Pracownicy

Opłata za udział w pikniku: 50 zł

Odjazdy autokarów z pod Politechniki Lubelskiej rozpoczną się od godziny 16:15.
Miejsce zbiórki - parking pomiędzy WBIA i WPT.

 

Zapisy i wpłaty prosimy dokonywać do 14.06.2017 do wymienionych poniżej osób:

Administracja Centralna, Studenci, Doktoranci
Magdalena Gałat-Mikula
tel. 81 538 4103, sekretariat Kanclerza

Biblioteka Politechniki Lubelskiej
Anna Powałka
tel. 81 538 4677, p. 309 E , budynek CIiZT

Emerytowani Pracownicy
Grażyna Rumik
tel. 81 538 4163, p. 101, budynek Stołówki

Wydział Inżynierii Środowiska
Edyta Warzyszak
tel. 81 538 4429 , p. 310

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Janusz Boczkowski
tel. 81 538 4369, p.106

Wydział Podstaw Techniki
Jarosław Kuzioła
tel. 81 538 4534, p. 25

Wydział Budownictwa i Architektury
Krzysztof Głąb
tel. 81 538 4458 , p. 130

Wydział Zarzadzania
Ewa Kozak
tel. 81 538 4509 ,p. 108

Wydział Mechaniczny
Joanna Tarkowska
tel. 81 538 4283, p. 02

Kwestura
Anna Zalewska
tel. 81 538 4826, p. 110, budynek Stołówki

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kazimierz Piwowarczyk
tel. 81 538 4547, p. 131a

Rektorat
Agata Okoń

Asppect i Spichlerz 
Sławomir Bliźniuk
tel. 81 538 4186, p. 1004 DS3

Studium Języków Obcych 
Ewelina Zbrońska
tel. 81 538 4544, p. 822 WM

Domy Studenckie
Ewa Derda
tel. 81 538 4557, p. 7 DS3