Dla pracodawców

Nasza oferta dla pracodawców

Bieżący katalog ofert pracy
Biuro Karier Politechniki Lubelskiej współpracuje z firmami poszukującymi nowych pracowników ułatwiając im dostęp i proponując dobór najodpowiedniejszych kandydatów na wolne stanowiska pracy.

Do pobrania: Kwestionariusz Ofert Pracy Zachęcamy do przesyłania ofert pocztą elektroniczną biurokarier@pollub.pl

Przeprowadzanie preselekcji
Pracownicy BIURA dokonują wstępnej selekcji kandydatów pod kątem posiadanych przez nich kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawcę. Po ocenie merytorycznej najlepsi kandydaci prezentowani są pracodawcy.

Prezentacje firm na uczelni
Organizowane przez Biuro Karier prezentacje są doskonałą okazją, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy, przedstawić wymagania wobec przyszłych pracowników.

Ambasador Firmy

W celu lepszej współpracy studentów z firmami branżowymi proponujemy wybranie spośród studentów 1 osoby - Ambasadora danej firmy na Uczelni. Ta osoba promuje firmę na Wydziale tematycznie związanym z profilem jej działalności poprzez organizację spotkań studentów z pracownikami firmy oraz „standów”. Dysponuje również materiałami katalogowymi, czy też ofertami praktyk oraz staży proponowanych przez daną firmę. Kadencja Ambasadora trwa 1 rok akademicki, po czym wybierana jest nowa osoba w celu pełnienia tej funkcji.

Firmy zainteresowane tą ofertą prosimy o kontakt.