Dział Spraw Studenckich

21 lipca 2017

Dział Spraw Studenckich- nieczynne

Informujemy, iż w dniach od 14do 21 sierpnia 2017 roku Dział Spraw Studenckich będzie nieczynny.

Więcej o "Dział Spraw Studenckich- nieczynne "

Podstawowym zadaniem Działu Spraw Studenckich jest realizacja świadczeń materialnych dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , a w szczególności:
· prowadzenie spraw związanych z funduszem pomocy materialnej dla studentów w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz o regulamin pomocy materialnej studentom PL,
· współpraca z dziekanatami poszczególnych Wydziałów, z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego PL ,
· prowadzenie działalności sprawozdawczej o pomocy materialnej,
· wydawanie zaświadczeń o wysokości pobieranej pomocy materialnej,
· sprawy ubezpieczeniowe studentów (NNW i ubezpieczenie zdrowotne).

Adres: DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A (budynek stołówki)