Pomoc Materialna

2 grudnia 2020

Progi stypendialne w roku akademickim 2020/21

Zarządzeniem Rektora  Politechniki lubelskiej zostały wprowadzone kwoty stypendiów.

Więcej o "Progi stypendialne w roku akademickim..."

23 października 2020

Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021

W związku z pandemią w naszym kraju, oraz wprowadzeniu strefy czerwonej -wprowadzamy dodatkowe możliwości składania wniosku rektora .

Więcej o "Stypendium Rektora w roku akademickim..."

5 października 2020

Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021

Stypendium Rektora -Studenci i Doktoranci ( nie dotyczy Szkoły Doktorskiej)

Więcej o "Stypendium Rektora w roku akademickim..."

23 września 2020

Przelicznik z gospodarstwa Rolnego w roku akademickim 2020/21

ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach...

Więcej o "Przelicznik z gospodarstwa Rolnego w..."

16 września 2020

Składanie wniosków o stypendium w roku akademickim 2020/21

Uwaga Studencie - Wnioski działają na Waszym Wirtualnym Dziekanacie - wniosek wypisujecie a samo liczy. czytajcie uważnie i dołączajcie dokumenty. Jednocześnie należy dostarczyć wersję papierową. Należy zapoznać się z wcześniejszymi aktualnościami!Załączniki do wniosku znajdują się pod ogłoszeniem o Terminach.Udzielane są informacje telefoniczne.

Więcej o "Składanie wniosków o stypendium w..."

2 września 2020

Informacja jaki jest dochód z porowdzenia działalnosci gosporarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

W przypadku prowadzenia w/w działalności dochód roczny odczytujemy z tabeli umieszczonych w Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które jest umieszczone w załączniku.

Więcej o "Informacja jaki jest dochód z..."

2 września 2020

Uwaga zmiana dokumentacji przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

W nazamawianiu do poniższych komunikatów informujemy, iż należy zrobić skan lub ksero dokumentów aby dołączyć do wniosku elektronicznego .Link do strony zostanie podany.

Więcej o "Uwaga zmiana dokumentacji przy..."

2 września 2020

Próg dochodowy do stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21

Wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może przekroczyć 1050 zł.

Więcej o "Próg dochodowy do stypendium..."

1 września 2020

Wykaz dokumentów o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/21

Podstawowe dokumenty, które składa student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne 2020/20211. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2019 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (studenta/doktoranta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia przy utracie dochodu jednego z...

Więcej o "Wykaz dokumentów o stypendium..."

17 lipca 2020

Niezbędne informacje do wypełnienia wniosku o stypendium socjalne rok akademicki 2020/2021

1. Rodziny z niskimi dochodamiOsoby, które posiadają dochód na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej. Należy zwrócić uwagę na treść otrzymanego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS), które ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Tym samym informacja zawierająca...

Więcej o "Niezbędne informacje do wypełnienia..."


Archiwum »

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student/doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium  dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora ;
· zapomogi.

Zarządzenie Nr R-57/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej - http://www.pollub.pl/pl/news/get/id/8773;

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3( w formie książeczki)- do pobrania w Dziale Spraw Studenckich.