Pomoc Materialna

Pomoc materialna semestr letni w roku akademickim 2016/17

Ogłoszenie dla IV roku studiów pierwszego stopnia - czyli  studentów po 7 semestrze!!!

Więcej o "Pomoc materialna semestr letni w roku..."

Stypendium w - semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

Ogłoszeniedla studentów studiów magisterskich uzupełniających I i II roku ( po 7 semestrze oraz po 2 semestrze ) w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

Więcej o "Stypendium w - semestrze letnim roku..."

6 października 2016

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

Uwaga wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wydawane są w Dziale Spraw Studenckich od 10 października 2016r.  Nieprzekraczalny termin przyjmowania wniosków od 17 do 28 października 2016.

Więcej o "Stypendium Rektora dla najlepszych..."

18 sierpnia 2016

Wykaz podstawowych dokumentów do wniosku o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/17

  Podstawowe dokumenty, które składa student ubiegający się o stypendium socjalne 2016/2017  

Więcej o "Wykaz podstawowych dokumentów do..."

18 sierpnia 2016

UWAGA- przeniesiony Dział Spraw Studenckich

informujemy, iż  osoby zainteresowane składaniem wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2016/ 2017

Więcej o " UWAGA- przeniesiony Dział Spraw..."

Wnioski dotyczące pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej wraz z kompletem dokumentów na semestr zimowy 2016/17 w formie:1. Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie –...

Więcej o "Wnioski dotyczące pomocy materialnej..."

Przelicznik z gospodarstwa rolnego za 2015 r.

ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 23 września 2016 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych...

Więcej o "Przelicznik z gospodarstwa rolnego..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny;
· stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora dla najlepszych studentów;
· zapomogi.

Wnioski o pomoc materialną ( z wyjątkiem stypendium
Rektora dla najlepszych studentów) w roku akademickim 2016/2017 należy składać osobiście w Dziale Spraw Studenckich wraz z kompletem dokumentów w terminach podanych na stronie.( zakładka Ważne terminy)

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3