Pomoc Materialna

2 listopada 2017

Nowy termin składania wniosków o stypendium socjane

 Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są w dniach 6,7 ,8 listopada 2017 w Dziale Spraw Studenckich  9.00-14.00

Więcej o "Nowy termin składania wniosków o..."

30 czerwca 2017

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w akademiku lub innym obiekcie oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od:03 lipca 2017 r. i potrwa do 29 września 2017 r. (oraz dodatkowy termin dla studentów niestacjonarnych 30 września) Wnioski będą...

Więcej o "Terminy składania wniosków o..."

Wnioski o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2017/18

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów ubiegać się może student, który w poprzednim roku akademickim: • terminowo zaliczył wszystkie przedmioty i praktyki przewidziane planem studiów,• złożył indeks w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów, • posiadał wysoką średnią ocen ( min 4,0) lub osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki w sporcie,•...

Więcej o "Wnioski o przyznanie Stypendium..."

Przelicznik z gospodarstwa rolnego za 2016 r.

ObwieszczeniePrezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 22 września 2017 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 969 i 1579 oraz z 2017r. poz.624, 1282 i 1529) ogłasza się, iż przeciętny dochód z...

Więcej o "Przelicznik z gospodarstwa rolnego..."

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:
· stypendium socjalnego;
· stypendium socjalnego zwiększonego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom rodzinny;
· stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
· stypendium rektora dla najlepszych studentów;
· zapomogi.

Wnioski o pomoc materialną ( z wyjątkiem stypendium
Rektora dla najlepszych studentów) w roku akademickim 2016/2017 należy składać osobiście w Dziale Spraw Studenckich wraz z kompletem dokumentów w terminach podanych na stronie.( zakładka Ważne terminy)

UWAGA wnioski przyjmowane są wyłącznie w formacie A3