Aktualności

23 listopada 2016

Warsztat Terapii Zajęciowej - po przebytym kryzysie psychicznym

Celem funkcjonowania WTZ „Misericordia” jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób po przebytym kryzysie psychicznym, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego na miarę posiadanych możliwości, a także rozwój lub przywracanie umiejętności niezbędnych...

Więcej o "Warsztat Terapii Zajęciowej - po..."

26 października 2016

Zajęcia Rehabilitacyjne

ZAJĘCIA rehabilitacyjne dla studentów posiadających długoterminowe zwolnienie lekarskie z w-f (zaświadczenie należy okazać prowadzącemu w-f) w semestrze zimowym 2016 / 2017 odbywają się:CZWARTEK w godz. 20.00 - 21.30 - basen MOSiR Al. Zygmuntowskie 4 - prowadzący mgr Norbert KołodziejczykorazWTOREK w godz. 17.00 - 18.30 - siłownia PL prowadzący mgr Jerzy Mac

Więcej o "Zajęcia Rehabilitacyjne"

12 października 2016

Wschodnie Targi Rehabilitacji -14-15 października 2016

Targom towarzyszyć będą debaty, wykłady i szkolenia specjalistyczne. W programie znajdziemy m.in.: wykłady dotyczące zastosowania innowacyjnego sprzętu ortopedycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego, sesje tematyczne dotyczące rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji w stomatologii oraz rehabilitacji w...

Więcej o "Wschodnie Targi Rehabilitacji -14-15..."

12 października 2016

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w kolejnej edycji projektu Biura Karier

Celem projektu jest pomoc beneficjentom w wejściu na otwarty rynek pracy oraz zwiększenie ich samodzielności. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby (w tym aktualnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów), które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:- posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności-...

Więcej o "Lubelskie Forum Organizacji Osób..."

12 października 2016

Studenci - Zaproszenie do udziału w projekcie "Pełnoprawni Niepełnosprawni"

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego pragną zaprosić studentów oraz kadrę zarządzającą z Państwa Uczelni do udziału w projekcie mającym na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. Informację na temat harmonogramu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:...

Więcej o "Studenci - Zaproszenie do udziału w..."

12 października 2016

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wsparcie finansowane ze środków Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Wsparcie realizowane do 10 grudnia 2016 roku. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, ul. Niecała 18/3, Lublin Zapisy: tel. 783 510 310, 81 533 72 09 lub elektronicznie: więcej informacji o nas: http://www.stowarzyszeniebonafides.pl

Więcej o " BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE I..."

12 października 2016

Zaproszenie do Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens", działa przy KUL. Celem jest zrzeszenie studentów z uszkodzonym słuchem i ich przyjaciół.Więcej informacji w załączniku.

Więcej o "Zaproszenie do Koła Naukowego..."

18 sierpnia 2016

Termina składania wniosków o przyznanie stypendium

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie stypendium należy złożyć wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem (kopia – oryginał do wglądu).Termin składania do dnia 30 września 2016.

Więcej o "Termina składania wniosków o..."

18 lipca 2016

Konkurs PFRON na najlepszą pracę magisterską

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie, których tematem badawczym jest niepełnosprawność.Szczegółowe informacje w załączniku.

Więcej o "Konkurs PFRON na najlepszą pracę..."

3 czerwca 2016

Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie 1-3 lipca 2016

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH zaprasza do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Spotkaniu Studentów Niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 1-3 lipca 2016 r. w Krakowie. Temat tegorocznego Spotkania brzmi „Nowe technologie a niepełnosprawność”. Serdecznie Zapraszamy!!

Więcej o "Ogólnopolskie Spotkanie Studentów..."


Archiwum »

Z dniem 01 października 2011 roku rozpocznie działalność Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań mających na celu stworzenie uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym.
Funkcję tę pełnić będzie mgr Edyta Alinowska pracownik Działu Spraw Studenckich.