Aktualności

17 lutego 2017

Konferencja - Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym

Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję:Doskonalenie form wspierania studentów z niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższymktóra odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w...

Więcej o "Konferencja - Doskonalenie form..."

2 lutego 2017

STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI 2016/17

Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia od semestru letniego 2016/17 którzy są zainteresowani pomocą materialną w postaci stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora oraz studenci II roku (III sem.) studiów drugiego stopnia, którzy są zainteresowani stypendium Rektora na semestr letni winni się...

Więcej o "STYPENDIUM NA SEMESTR LETNI 2016/17"

2 lutego 2017

III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami Łódź 2017

W dniach: 24 - 26 marca 2017r.w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Studentów z Niepełnosprawnościami tematem spotkanie "Zdobywaj cele - możliwości masz wiele"W załączniku plan spotkania

Więcej o "III Ogólnopolskie Forum Studentów z..."

23 listopada 2016

Warsztat Terapii Zajęciowej - po przebytym kryzysie psychicznym

Celem funkcjonowania WTZ „Misericordia” jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób po przebytym kryzysie psychicznym, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego na miarę posiadanych możliwości, a także rozwój lub przywracanie umiejętności niezbędnych...

Więcej o "Warsztat Terapii Zajęciowej - po..."

26 października 2016

Zajęcia Rehabilitacyjne

ZAJĘCIA rehabilitacyjne dla studentów posiadających długoterminowe zwolnienie lekarskie z w-f (zaświadczenie należy okazać prowadzącemu w-f) w semestrze zimowym 2016 / 2017 odbywają się:CZWARTEK w godz. 20.00 - 21.30 - basen MOSiR Al. Zygmuntowskie 4 - prowadzący mgr Norbert KołodziejczykorazWTOREK w godz. 17.00 - 18.30 - siłownia PL prowadzący mgr Jerzy Mac

Więcej o "Zajęcia Rehabilitacyjne"

12 października 2016

Wschodnie Targi Rehabilitacji -14-15 października 2016

Targom towarzyszyć będą debaty, wykłady i szkolenia specjalistyczne. W programie znajdziemy m.in.: wykłady dotyczące zastosowania innowacyjnego sprzętu ortopedycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego, sesje tematyczne dotyczące rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji onkologicznej, profilaktyki i rehabilitacji w stomatologii oraz rehabilitacji w...

Więcej o "Wschodnie Targi Rehabilitacji -14-15..."

12 października 2016

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w kolejnej edycji projektu Biura Karier

Celem projektu jest pomoc beneficjentom w wejściu na otwarty rynek pracy oraz zwiększenie ich samodzielności. Zapraszamy do udziału zainteresowane osoby (w tym aktualnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwentów), które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:- posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności-...

Więcej o "Lubelskie Forum Organizacji Osób..."

12 października 2016

Studenci - Zaproszenie do udziału w projekcie "Pełnoprawni Niepełnosprawni"

Fundacja Collegium Civitas wraz z Fundacją TUS oraz Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego pragną zaprosić studentów oraz kadrę zarządzającą z Państwa Uczelni do udziału w projekcie mającym na celu zwiększenie wiedzy w obszarze praw osób z niepełnosprawnościami. Informację na temat harmonogramu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej:...

Więcej o "Studenci - Zaproszenie do udziału w..."

12 października 2016

BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wsparcie finansowane ze środków Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Wsparcie realizowane do 10 grudnia 2016 roku. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, ul. Niecała 18/3, Lublin Zapisy: tel. 783 510 310, 81 533 72 09 lub elektronicznie: więcej informacji o nas: http://www.stowarzyszeniebonafides.pl

Więcej o " BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGICZNE I..."

12 października 2016

Zaproszenie do Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących

Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens", działa przy KUL. Celem jest zrzeszenie studentów z uszkodzonym słuchem i ich przyjaciół.Więcej informacji w załączniku.

Więcej o "Zaproszenie do Koła Naukowego..."


Archiwum »

Z dniem 01 października 2011 roku rozpocznie działalność Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań mających na celu stworzenie uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym.
Funkcję tę pełnić będzie mgr Edyta Alinowska pracownik Działu Spraw Studenckich.