Wydarzenia - Dni NCN 2014

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie organizuje drugą edycję Dni NCN.

 

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia br. Zaplanowano m.in.:

- prezentacje laureatów konkursów NCN

- warsztaty dla pracowników administracyjnych

- spotkania dla wnioskodawców

Biuro ds. Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych PL serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów do wzięcia udziału w spotkaniach dla wnioskodawców, które odbędą się 10 kwietnia (szczegółowe informacje można znaleźć tutaj).

W każdym spotkaniu wezmą udział koordynatorzy dyscyplin, członkowie Rady NCN i pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców Centrum, którzy zaprezentują m.in. formułę organizowanych konkursów, kryteria oceny wniosków oraz zasady finansowania projektów.

*************************

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zorganizowało drugą edycję Dni NCN, w ramach których odbyły się m.in.:

  • prezentacje laureatów konkursów NCN,
  • warsztaty dla pracowników administracyjnych a także
  • spotkania dla wnioskodawców.

Dyskusje o możliwościach i problemach związanych z pozyskiwaniem grantów przez naukowców oraz prezentacja osiągnięć laureatów konkursów grantowych – to główne punkty programu Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN).

W ocenie dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka lubelskie uczelnie w ciągu minionych dwóch lat granty zdobyło 200 wniosków na łączną kwotę ponad 52 mln złotych, zaś w roku  ubiegłym finansowanie zyskało 17 proc. złożonych wniosków. 

W tym roku budżet Narodowego Centrum Nauki jest na podobnym poziomie jak w ubiegłym. Centrum wspiera głównie badania podstawowe, wnioski o granty oceniane są przez przedstawicieli środowiska naukowego.

W drugim dniu Dni NCN odbyła się także sesja szkoleniowa dla pracowników administracji uczelni i instytutów badawczych poświęcona kwestiom formalnym, prawnym i finansowym związanym ze składaniem wniosków i rozliczaniem grantów, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Logistyką organizacji Dni NCN w Politechnice Lubelskiej zajęło się Biuro Współpracy z Zagranicą i Badań Naukowych.

Narodowe Centrum Nauki działa od 2011 r. pod nadzorem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Powołane zostało aby wspierać działalność naukową w zakresie badań podstawowych. Jego siedzibą jest Kraków.

FOTORELACJA