Sukcesywne usługi

Informujemy, iż od 19 kwietnia 2017 r. usługi napraw i przeglądów pogwarancyjnych kopiarek dla naszej Uczelni świadczy firma"P.H.Z GAMA" Włodzimierz Gaweł Lublin, zgodnie z podpisaną umową nr KZ 12/2017, obowiązującą do 19  kwietnia 2018.
Zgłoszenia proszę składać:
Telefonicznie: 81 525 61 93 lub e-mail: info@gama.lublin.pl

Informujemy, iż od 27 lutego  2017 r. firma RESET – PC W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams, Lublin, świadczy usługi dla naszej Uczelni w zakresie naprawy i konserwacji wszystkich typów komputerów i monitorów, będących własnością Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ - 05 /2017, obowiązuje do 27 lutego 2018.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
81 534 26 83 lub 81 532 04 25

Informujemy, iż od 09 lutego  2017 r. firma "LASERVIS" Bartosz Janecki, Lublin, świadczy usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek wraz z wymianą części zamiennych, w ramach serwisu pogwarancyjnego, będących na stanie Politechniki Lubelskiej. Umowa nr KZ 03/2017, obowiązuje do 09 lutego 2018.
Zgłoszenia proszę składać telefonicznie:
tel.  81 745 31 54 lub tel. kom. 501 77 66 58

Informujemy, iż od 08 listopada  2016 r. firma „PW ANTIQUA- Andrzej Trzciński" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy pieczątek na potrzeby Uczelni w roku 2016/17.
Umowa nr KZ 21/2016, obowiązuje do 08 listopada 2017.
Zamówienia proszę kierować do Pani Iwony Wiejak   - tel 081 538 41 59  (pok. nr 1)

Informujemy, iż od 11 lipca  2016 r. firma „INTRO DRUK - Pracownia Poligraficzno Introligatorska" świadczy usługi w zakresie sukcesywnej dostawy na druki studenckie w roku akademickim 2016/2017
Umowa BZP/73/2016  obowiązuje do 11 lipca 2017.
Zamówienia proszę kierować do Pani Anny Kowalczyk    - tel 081 538 41 83 (pok. nr 2)