Rok 2020

Zarządzenie Nr R-97/2020

Zarządzenie Nr R-97/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń dla studentów/doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2020/2021.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-97/2020"

Zarządzenie Nr R-96/2020

Zarządzenie Nr R-96/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-96/2020"

Zarządzenie Nr R-95/2020

Zarządzenie Nr R-95/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-95/2020 "

Zarządzenie Nr R-94/2020

Zarządzenie Nr R-94/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-94/2020"

Zarządzenie Nr R-93/2020

Zarządzenie Nr R-93/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-93/2020"

Zarządzenie Nr R-92/2020

Zarządzenie Nr R-92/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-92/2020"

Zarządzenie Nr R-91/2020

Zarządzenie Nr R-91/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-91/2020"

Zarządzenie Nr R-90/2020

Zarządzenie Nr R-90/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-90/2020"

Zarządzenie Nr R-89/2020

Zarządzenie Nr R-89/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej ds. wyjazdów pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-89/2020"

Zarządzenie Nr R-88/2020

Zarządzenie Nr R-88/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-88/2020"


Archiwum »