Rok 2021

Zarządzenie Nr R-28/2021

Zarządzenie Nr R-28/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w Politechnice Lubelskiej oraz wzoru informacji o wyniku konkursu.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2021 "

Zarządzenie Nr R-27/2027

Zarządzenie Nr R-27/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2027"

Zarządzenie Nr R-26/2021

Zarządzenie Nr R-26/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2021"

Zarządzenie Nr R-25/2021

Zarządzenie Nr R-25/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian organizacyjnych w pionie prorektora ds. nauki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2021"

Zarządzenie Nr R-24/2021

Zarządzenie Nr R-24/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Uczelnia dostępna – program rozwoju Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2021 "

Zarządzenie Nr R-23/2021

Zarządzenie Nr R-23/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie obniżenia opłat za usługi edukacyjne w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2021"

Zarządzenie Nr R-22/2021

Zarządzenie Nr R-22/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Politechnikę Lubelską.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2021 "

Zarządzenie Nr R-21/2021

Zarządzenie Nr R-21/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Politechniki Lubelskiej”, „Jednolitego rzeczowego wykazu akt Politechniki Lubelskiej” oraz „Instrukcji o organizacji i...

Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2021"

Zarządzenie Nr R-20/2021

Zarządzenie Nr R-20/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-74/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2021 "

Zarządzenie Nr R-19/2021

Zarządzenie Nr R-19/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2021 "


Archiwum »