Podstawy prawne

wewnętrzne akty prawne

 • Statut Politechniki Lubelskiej;
 • Uchwała Nr 46/2012/VIIISenatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej;
 • Uchwała Nr 56/2013/VIIISenatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej;
 • Uchwała Nr 37/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej;
 • Obwieszczenie Nr 2/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej;
 • Zarządzenie Nr R-4/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-89/2013Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-34/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-23/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr R-44/2013Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-19/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-50/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Obwieszczenie Nr 2/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej
 • Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Zarządzenie Nr R-57/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie Nr R-36/2014Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

wewnętrzne akty prawne dot. projektowania planów i programów studiów

 • Uchwała Nr 42/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad tworzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej
 • Uchwała Nr 43/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej  z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Lubelskiej
 • Uchwała Nr 8/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia i projektowania programów kształcenia na studiach doktoranckich