Sponsorzy

 

Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół

Politechniki Lubelskiej

 

Sponsorzy strategiczni

 

 

Sponsorzy główni

 

      

       

 

Sponsorzy wspierający

 

             

 

                    

 

       

 

      

 

       

 

Partnerzy