IV edycja konkursu

W roku akademickim 2012/2013 Zarząd Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej zorganizował IV edycję konkursu o tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Prawo zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje pracownikom i absolwentom uczelni oraz stowarzyszeniom naukowo-technicznym i społeczno-gospodarczym.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać organizatorowi w regulaminowym terminie, tj. do dnia 29 marca 2013 roku.

Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych wniosków udzieli kandydatom nominacji do tytułu do dnia 15 kwietnia 2013 r. Z grona nominowanych kandydatów Kapituła przyzna jednej osobie tytuł do 30 kwietnia 2013 r. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie www.pollub.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI IV EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ
WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. Promocja IV edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej - od 02.2013 r. do 03.2014 r.
a. Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 04.03.2013 r.,
b. Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom     przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 04.03.2013 r.,
c. Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiPPL – do 28.02.2013 r.,
d. Informacje w mediach lokalnych – od 11.02 do 31.03.2013 r..
e. Informacje na stronie internetowej TAiPPL na bieżąco od 11.02.2013 r.,
f. Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.
g. Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.
2. Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez p. Annę Mazur – Sokół – 29.03.2013 r.
3. Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiPPL – 15.04.2013 r.
4. Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 30.04.2013 r.
5. Uroczyste nadanie tytułu – Jubileuszowy Zjazd Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej w dniu 21.06.2013 r.

KAPITUŁA IV EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

1. inż. Stanisław Czuba - Prezes TAiPPL – przewodniczący Kapituły,
2. prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko - Rektor PL – członek Kapituły,
3. prof. dr hab. Ewa Bojar - członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły,
4. prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski - członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły,
5. inż. Wiesław Sikora - członek honorowy TAiPPL – członek Kapituły,
6. inż. Zbigniew Zdunek - Wybitny Absolwent PL I edycji 2010 r. – członek Kapituły,
7. inż. Jacek Woźniak - Wybitny Absolwent PL II edycji 2011 r. – członek Kapituły,
8. inż. Grzegorz Dębiec - Wybitny Absolwent PL III edycji 2012 r. – członek Kapituły
9. mgr inż. Krzysztof Galej - sekretarz Kapituły

Po wnikliwej analizie w wyniku tajnego głosowania tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w roku 2012/2013 otrzymał kol. Witold Matacz.