VI edycja Konkursu Wybitny Absolwent

Honorowy tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia osób legitymujących się wybitnym dorobkiem zawodowym, których aktywność w działalności społecznej, gospodarczej, naukowej, politycznej i organizacyjnej w kraju i poza jego granicami przynosi chlubę Politechnice Lubelskiej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

Wśród nominowanych do tytułu nie mogą być aktualni pracownicy Politechniki Lubelskiej.

HARMONOGRAM REALIZACJI VI EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ 

WYBITNY ABSOLWENT POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

1.    Promocja VI edycji konkursu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej- od 02.2015 r. do 03.2015 r.

a.    Przekazanie regulaminu konkursu i wzoru karty zgłoszenia dziekanom wydziałów PL – do 27.02.2015 r.,

b.    Przekazanie informacji o konkursie kierownictwom przedsiębiorstw i stowarzyszeń województwa lubelskiego – do 27.02.2015 r.,

c.    Przekazanie informacji o konkursie członkom TAiP PL – do 15.02.2015 r.,

d.    Informacje w mediach lokalnych – do 27.03.2015 r.,

e.    Informacje na stronie internetowej TAiP PL na bieżąco od 12.02.2015 r.,

f.     Zwrócenie się do Rektora PL z prośbą o promowanie idei konkursu w wydawnictwach Uczelni oraz na stronie internetowej PL.

g.    Przedstawienie idei konkursu na posiedzeniu Konwentu Politechniki Lubelskiej.

2.    Przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej przez kol. Andrzeja Jamrozka– 27.03.2015 r.

3.    Udzielenie nominacji do tytułu przez Zarząd TAiP PL – 13.04.2015 r.

4.    Przyznanie tytułu przez Kapitułę – 30.04.2015 r.

5.    Uroczyste nadanie tytułu – Święto Politechniki Lubelskiej w dniu 13.05.2015 r.

Miło nam poinformować, że tytuł Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej w roku 2014/2015 otrzymał kol. Tadeusz Rybak. 

Laureat jest Absolwentem Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu De Paull w Chicago. Swoje życie zawodowe złączył z firmą Mostostal Warszawa i Mostostal Puławy, gdzie od 1991 roku pełni funkcję Prezesa. 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką Laureata.