Harmonogram

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, określający termin składania dokumentów oraz termin przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, określają wydziałowe komisje rekrutacyjne.Terminy te podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni i wydziałów oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach wydziałów prowadzących studia doktoranckie.

UWAGA!

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
 

Szczegółowe informacje na stronie.

 

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie BUDOWA i EKSPLOATACJA MASZYN
  na Wydziale Mechanicznym

 

Dokumenty należy składać na Wydziale Mechanicznym pok.113, tel. 81 5384282, e-mail: j.ryczek@pollub.pl

Szczegółowe informacje na stronie.

 

REKRUTACJA
NA MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie MECHANIKA
  na Wydziale Mechanicznym

 

Szczegółowe informacje na stronie.

 

REKRUTACJA
NA STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinie INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  na Wydziale Inżynierii Środowiska

 

Szczegółowe informacje na stronie.