Rok 2006

Zarządzenie Nr R-34/2006

Zarządzenie Nr R-34/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-34/2006"

Zarządzenie Nr R-33/2006

Zarządzenie Nr R-33/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-33/2006"

Zarządzenie Nr R-32/2006

Zarządzenie Nr R-32/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 21 września 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-44/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-32/2006"

Zarządzenie Nr R-31/2006

Zarządzenie Nr R-31/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-31/2006"

Zarządzenie Nr R-30/2006

Zarządzenie Nr R-30/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-30/2006"

Zarządzenie Nr R-29/2006

Zarządzenie Nr R-29/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-29/2006"

Zarządzenie Nr R-28/2006

Zarządzenie Nr R-28/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-49/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 24 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych na potrzeby realizacji projektu nr 1/7/2.1 "Osobista Strategia Kariery – doradztwo zawodowe dla studentów PL"....


Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2006"

Zarządzenie Nr R-27/2006

Zarządzenie Nr R-27/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007.


Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2006"

Zarządzenie Nr R-26/2006

Zarządzenie Nr R-26/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji prac projektowych inwestycji pod nazwą "Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej".


Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2006"

Zarządzenie Nr R-25/2006

Zarządzenie Nr R-25/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2006/2007.  


Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2006"