Rok 2003

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia dnia 13 maja Świętem Politechniki Lubelskiej.


Więcej o "Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r."

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z  dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków  jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku  akademickim 2003/2004.


Więcej o "Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r."

Uchwała z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja  2003 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6  marca 2003 r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia w Politechnice  Lubelskiej studiów podyplomowych.


Więcej o "Uchwała z dnia 29 maja 2003 r."

Uchwała z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja  2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Politechniki  Lubelskiej za 2003 r.


Więcej o "Uchwała z dnia 29 maja 2003 r."

Uchwała z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie finansowania wynagrodzeń osobowych.


Więcej o "Uchwała z dnia 29 maja 2003 r."

Uchwała z dnia 29 maja 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad  zatrudniania nauczycieli akademickich po osiągnięciu wieku emerytalnego.


Więcej o "Uchwała z dnia 29 maja 2003 r."

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z  dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Politechniki Lubelskiej za 2002 r.


Więcej o "Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r."

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia  2003 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów "Architektura i  urbanistyka" na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.


Więcej o "Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r."

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 kwietnia  2003 r. w sprawie przystąpienia Politechniki Lubelskiej do Spółki  "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny", spółka z o.o. w Lublinie.


Więcej o "Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r."

Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z  dnia 24 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki  Lubelskiej z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie trybu udzielania  urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.


Więcej o "Uchwała z dnia 24 kwietnia 2003 r."