Sprawozdania

Pracownicy Działu Nauczania i Toku Studiów zajmują się sporządzaniem sprawozdań m.in. dla potrzeb: JM Rektora, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu innych.

  • S-10 - sprawozdanie o studiach wyższych
  • S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych
  • EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia