rok 2018

Liczba studentów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2018r. (na podstawie GUS S - 10)

 • łączna liczba studentów - 7966 studentów
 • studia stacjonarne - 6369 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 5796 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 573 studentów;
 • studia niestacjonarne - 1597 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 1586 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 11 studentów;

Liczba doktorantów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2018 r. (na podstawie GUS S - 12)

 • studia stacjonarne - 148 doktorantów, w tym:
  • obywatele polscy - 119 doktorantów;
  • cudzoziemcy - 29 doktorantów;
 • studia niestacjonarne - 2 doktorantów (obywatele polscy)