rok 2020

Liczba studentów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2020r. (na podstawie GUS S - 10)

 • łączna liczba studentów - 7772 studentów
 • studia stacjonarne - 6273 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 5507 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 766 studentów;
 • studia niestacjonarne - 1499 studentów, w tym:
  • obywatele polscy - 1492 studentów;
  • cudzoziemcy odbywający pełny cykl kształcenia - 7 studentów;

Liczba doktorantów Politechniki Lubelskiej - stan na dzień 31.12.2020 r. (na podstawie GUS S - 12)

 • łączna liczba doktorantów- 114 doktorantów
 • Szkoła doktorska - 27 doktorantów;
  • obywatele polscy - 26 doktorantów;
  • cudzoziemcy - 1 doktorant;
 • studia doktoranckie stacjonarne 87 doktorantów, w tym:
  • obywatele polscy - 63 doktorantów;
  • cudzoziemcy - 24 doktorantów;