Europass CV

Europass CV to standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach, który:

  • ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
  • umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE,
  • ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji nawet osobom, które piszą CV po raz pierwszy.

Europass – CV jest przydatny każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Europass – CV wypełniany jest samodzielnie. Formularz we wszystkich językach UE oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.eu.int

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie The Europass Curriculum Vitae (CV)