Jak pisać list motywacyjny

LIST MOTYWACYJNY (dawniej podanie), jak wynika z nazwy, powinien wskazywać motywację kandydata do pracy w tej właśnie firmie, na konkretnym stanowisku.

O ile możliwe jest wysyłanie jednakowych CV do różnych pracodawców, każdy list motywacyjny musi być wyjątkowy i odpowiadać na konkretną ofertę. Niedopuszczalne jest kopiowanie dokumentów i wysyłanie jednakowych np. do wszystkich salonów samochodowych w mieście. Osoba czytająca aplikacje z pewnością rozróżni list motywacyjny pisany w odpowiedzi na ogłoszenie firmy od ściągniętego z Internetu gotowca.

List motywacyjny, podobnie jak CV nie może być długi (strona formatu A4). Powinien jednak zachowywać standardową formę, na którą składa się kilka części, mających określone zadania:

  • data, adres zwrotny, informacje teleadresowe - mają one ułatwić kontakt z Twoją osobą;
  • adresat i zwrot grzecznościowy - staraj się wysyłać list do konkretnej osoby, używaj pełnych tytułów;
  • część zasadnicza - ma za zadanie poinformować potencjalnego pracodawcę o Twoim zainteresowaniu danym stanowiskiem oraz skierować uwagę na Twoje cechy mogące pozytywnie wpłynąć na Twoją ocenę jako ewentualnego kandydata;
  • zakończenie - zakończ list przyjętą formą grzecznościową (np. "z poważaniem", "z wyrazami szacunku") i odręcznym podpisem.

PISZĄC LIST MOTYWACYJNY:

1. Zawsze informuj, na jakiej podstawie wysyłasz CV i list do firmy (ogłoszenie prasowe, firma doradztwa personalnego, itp.).

2. Odpowiadając na ogłoszenie prasowe, staraj się tak konstruować zasadniczą część listu, aby opisywane kwalifikacje były jak najbardziej zgodne z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu.

3. Nie musisz zachowywać tej samej kolejności, co w CV.

4. Nie powtarzaj informacji z CV- to nie może być kalka!

5. Nie podawaj oczekiwanej wysokości zarobków nawet, jeśli takie wymaganie było zawarte w ogłoszeniu prasowym. Korzystniej będzie napisać, że z przyjemnością przedyskutujesz tę kwestię podczas osobistego spotkania.