Wzór listu motywacyjnego

miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres

Imię i nazwisko adresata

Stanowisko

Nazwa i adres firmy

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Akapit 1

Dlaczego starasz się o dane stanowisko, skąd wiesz, że jest wolne (np. w odpowiedzi na ogłoszenia lub w nadziei na wolne miejsca pracy).

Akapit 2

Dlaczego chcesz pracować na danym stanowisku, w danej firmie, jakie umiejętności czy doświadczenia pozwalają Ci sądzić, iż jesteś odpowiednią osobą.

Akapit 3

Co może zyskać firma zatrudniając Cię na tym stanowisku, które z Twoich cech są szczególnie istotne (należy poprzeć przykładami i nie powtarzać informacji z CV).

Akapit 4

Parę ciepłych słów o firmie (muszą czuć, że to aplikacja skierowana konkretnie do nich, a nie ksero wysłane taśmowo od wszystkich firm).

Zdanie końcowe wyrażające nadzieję na dalszy ciąg kontaktów (ew. rozmowa kwalifikacyjna).

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, jeśli nie było jej w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Zwrot grzecznościowy (z poważaniem)

Podpis odręczny

Do pobrania: Przykładowy List Motywacyjny