To poszukiwane doświadczenie

Młodzi ludzie, w ferworze studiowania często zapominają, iż już niedługo czekać ich będzie poszukiwanie pracy. Myśli się przeważnie, iż nie ma sensu martwić się tym przez zdobyciem dyplomu, gdyż i tak nikt nas wcześniej nie zatrudni. A później, pisząc CV mamy problem, co wpisać w rubryce „doświadczenie”?

Mylą się ci, którzy twierdzą, że niemożliwe jest jednoczesne studiowanie i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Coraz częściej studenci, nawet na studiach stacjonarnych, potrafią połączyć naukę z pracą. Mogą to być popularne korepetycje, roznoszenie ulotek czy też prace sezonowe. Chłopakom najłatwiej jest znaleźć pracę fizyczną, czy też na nocną zmianę (np. dozorcy), dziewczyny mają do dyspozycji różnego rodzaju akcje promocyjne czy opiekę nad dziećmi. Takie zajęcia to nie tylko sposób na „załatanie” dziur w studenckim budżecie. To pomoc w poznaniu siebie, swoich preferencji co do przyszłej pracy zawodowej, a także, a może przede wszystkim – sygnał dla przyszłego pracodawcy, iż robiliśmy podczas studiów coś oprócz nauki i imprezowania. Pokazujemy się wtedy jako osoby umiejące połączyć zajęcia na uczelni z dodatkowymi obowiązkami, ucząc się tym samym współpracy z ludźmi, a tacy pracownicy są cenieni na rynku.

Sposobem na zapełnienie rubryki „doświadczenie” są także wszelkiego rodzaju prace, za które nie dostajemy wynagrodzenia, a więc działalność w organizacjach studenckich, kołach zainteresowań czy wreszcie wolontariat. Istnieją organizacje, które zajmują się organizowaniem grup wsparcia i pomocą potrzebującym.

Ciekawą formą zdobywania doświadczenia mogą być bezpłatne praktyki podejmowane w przedsiębiorstwach, które nas interesują. Jest to także sposób na weryfikację swoich wyobrażeń o pracy w danym zawodzie. Osobie, która już podczas studiów próbuje pracy na różnych stanowiskach, łatwiej jest zaprojektować ścieżkę kariery zawodowej. Wie już ona w czym się sprawdziła, co sprawia jej trudność i w jakim charakterze będzie lub nie będzie chciała pracować w przyszłości.

Praktyki można zdobyć przez uczelnię, wypełniając kwestionariusze na firmowych stronach WWW, lub biorąc udział w procesie rekrutacyjnym danego przedsiębiorstwa. Coraz więcej pracodawców oferuje możliwość podjęcia praktyk studenckich, podczas których można nie tylko poznać firmę lub interesujący nas dział, ale dać się poznać osobom, które zajmują się rekrutacją pracowników. Nierzadko byli praktykanci dostają po ukończeniu studiów propozycję pracy.

Ciekawą formą uzyskania doświadczenia zawodowego są propozycje programów konkursowych, w których można wygrać wakacyjny staż. Kierując tego typu ofertę do studentów i absolwentów, firmy często traktują ją jako wstępną selekcję przyszłych pracowników. Niekiedy, żeby zakwalifikować się do wzięcia udziału w stażu należy napisać pracę na zadany temat konkursowy, czasem wypełnia się jedynie rozbudowaną aplikację zawierającą m.in. pytania o motywację do podjęcia stażu w danej firmie.

Informacji o konkursach należy szukać na stronach WWW:

Na koniec jeszcze jedna propozycja – może warto wybrać się do interesującej nas organizacji i zaoferować chęć pomocy na zasadzie wolontariatu? Poświęcimy wprawdzie cenny wolny czas, ale korzyści mogą być niewspółmiernie duże. Poznamy firmę z interesującej nas branży „od wewnątrz”, nabędziemy doświadczenia i nie wykluczone, iż spodobamy się szefowi i zechce nas mieć u siebie na stałe.