Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.

Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono ponad 20 inkubatorów, oferujących pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadczenia usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, przyznawania dotacji i pożyczek. Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry POMYSŁ! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.

Celem AIP jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych także poprzez ogólnopolskie projekty np. Zatrudnij niepełnosprawnego czy Wspierajmy młody biznes oraz Program Polska Przedsiębiorcza, pokazujący przedsiębiorczość jako narodową cechę Polaków. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania przedsiębiorczości w Polsce poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz w tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości pomagają w realizacji przedsiębiorczych marzeń i w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy od A do Z.

AIP to miejsce gdzie:

 • Najłatwiej,
 • Najszybciej,
 • Najmniej ryzykownie każda młoda osoba do 30 roku życia może założyć praktycznie każdy biznes.

Działając w AIP nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej, dzięki temu nie płacisz składki ZUS.

Co AIP zrobi dla Twojej firmy?

 • Prowadzimy księgowość Twojej firmy
 • Tworzymy umowy, udzielamy porad prawnych
 • W ramach Kampanii Wspieraj Młody Biznes pozyskujemy dla Twojej firmy nowe atrakcyjne zlecenia
 • Udostępniamy biuro
 • Pozyskujemy środki na funkcjonowanie Twojej firmy – dotacje, stypendia, kredyty, finansowanie inwestorów kapitałowych
 •  Organizujemy szkolenia, byś mógł efektywnie zarządzać swoją firmą
 • Wspieramy w reklamie i promocji
 • Nad rozwojem Twojej firmy czuwa sztab ekspertów

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Założenie firmy: 3-4 tyg.
Koszt rejestr. firmy: ok.200 PLN
ZUS: 280 PLN
Wynajęcie pomieszczenia biurowego: ok.400 PLN
Prowadzenie księgowości (do 10 dok/m-c): 150 PLN
Szkolenia: ok.1000 PLN
Porada prawna: 1h – 100 PLN
Promocja firmy: od 500 PLN - …
Telefony, internet itp.: 250 PLN
Suma = min. 2680 PLN

FIRMA W AIP:

Założenie firmy: 1 dzień
Koszt rejestr. firmy: 50 PLN netto
ZUS:
Wynajęcie pomieszczenia biurowego:
Prowadzenie księgowości (do 30 dok/m-c):
Szkolenia:
Porada prawna:
Promocja firmy:
Telefony, internet itp.:
Suma = max. 200 PLN

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej:

ul. Nadbystrzycka 44, 20-501 Lublin
Dom studencki nr 2, XI piętro
tel.: +48 81 538 41 24,
fax: +48 81 538 41 25
e-mail: inkubator@pollub.pl
strona internetowa: www.inkubator.pollub.pl
Dyrektor: dr inż. Paweł Węgierek
e-mail: p.wegierek@pollub.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul.Sowińskiego 12/15, 20-040 Lublin
tel.: 515 229 854
e-mail: piotr.niziol@inkubatory.pl
strona internetowa: www.inkubatory.pl
Dyrektor: Piotr Nizioł

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji

ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 32 19, fax: +48 81 749 32 13
e-mail: aip@wsei.lublin.pl
strona internetowa: www.aip.wsei.lublin.pl
Dyrektor: mgr Agnieszka Sąsiadek