Osobista Strategia Kariery

W styczniu 2005 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. "Osobista Strategia Kariery - Doradztwo Zawodowe dla studentów Politechniki Lubelskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z tym od marca 2005 w Biurze Karier Studenckich została zatrudniona psycholog-doradca zawodowy (mgr Edyta Prządka).
Projekt obejmuje usługi doradcze dla studentów Politechniki Lubelskiej, wspierające identyfikację oczekiwań, celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, a w konsekwencji podjęcie decyzji dotyczącej kariery zawodowej.
Celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej i zdolności w zakresie dostosowywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych studentów PL do wymogów regionalnego rynku pracy oraz wzrost ich aktywności zawodowej już podczas studiów.

Więcej informacji w zakładce:

  1. Warsztaty
  2. Letnia Szkoła Kariery
  3. Kadra Projektu OSK
  4. Promocja projektu