Kadra Projektu OSK

KIEROWNIK PROJEKTU – MONIKA JAKUBIAK
Absolwentka Zarządzania i Marketingu oraz Podyplomowego Interdyscyplinarnego Studium Europeistyki. Uczestniczka stypendium naukowego w Universidade Portucalense Porto, Portugalia. Konsultant oraz Szkoleniowiec z zakresu negocjacji i asertywności, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji interpersonalnej, ról grupowych, pozyskiwania funduszy strukturalnych, współautorka wniosków i koordynator projektów finansowanych z EFS. Organizator, założyciel i specjalista w Biurze Karier Studenckich Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Organizator cyklicznych konferencji „Inżynier na rynku pracy” oraz obozu adaptacyjnego dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad przebiegiem bieżącej realizacji projektu;
 • Kontrola oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu;
 • Nadzór nad promocją projektu, kontaktami z mediami;
 • Rekrutacja i selekcja psychologa;
 • Nadzór nad przebiegiem spotkań doradczych;
 • Kontakty z beneficjentami ostatecznymi;
 • Koordynacja przygotowania sprawozdań z realizacji projektu;
 • Monitoring realizacji rezultatów projektu.

ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU – DOROTA GOLUCH
Wydawca, prezenter oraz autor programów publicystycznych i informacyjnych. Absolwentka Europeistyki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Studium Dziennikarstwa Europejskiego w Natolinie. Od kilku lat związana z Radiem Centrum. Członek kierownictwa Akademickiej Grupy Medialnej przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Konsultantka i trener w zakresie wystąpień telewizyjnych i warsztatów mediowych oraz długoletni praktyk wystąpień publicznych.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej – okresowej i rocznej;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu;
 • Kontakty z mediami;
 • Promocja projektu;
 • Projekt materiałów reklamowych;
 • Organizacja spotkań doradczych indywidualnych i grupowych;
 • Aktualizacja podstrony internetowej na potrzeby projektu.

PSYCHOLOG – DORADCA ZAWODOWY – EDYTA PRZĄDKA
Absolwentka Psychologii UMCS oraz podyplomowych studiów z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie słuchaczka podyplomowego studium Doradztwa Zawodowego. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu: narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym przy Instytucie Rozwoju Kariery w Warszawie i Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. Uczestnik programu internship - Career Training program of Intrax w Indianapolis, USA. Specjalista oraz trener z zakresu poradnictwa zawodowego, rozwoju osobistego, aktywnych metod poszukiwania pracy, a także komunikacji interpersonalnej, asertywności, planowania czasu, budowania zespołów, assessment center.

Zakres obowiązków:

 • Realizacja projektu nr 1/7/2.1 pt.: „Osobista Strategia Kariery - Doradztwo zawodowe dla studentów PL” wg harmonogramu realizacji, Umowa nr 4 z dnia 15.12.2004 r;
 • Organizacja spotkań doradczych i informacje o spotkaniach;
 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych;
 • Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego (w tym diagnozy predyspozycji zawodowych z użyciem testów psychologicznych) dla studentów PL;
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów grupowych dla studentów PL;
 • Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych;
 • Raportowanie o postępie realizacji poszczególnych zadań;
 • Wsparcie bieżącej realizacji działań Biura Karier.