Przystanek Kariera

Projekt ten miał na celu pobudzenie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wśród studentów. Młodzi ludzie opierając swoją przyszłość na wiedzy i przedsiębiorczości zarazem, przyczynią się do długofalowego, harmonijnego rozwoju regionu. Pozytywne rezultaty występują po obu stronach: zarówno dla studentów-potencjalnych pracowników uzbrojonych w konieczną wiedzę na rynku pracy jak i dla wspomnianego regionu poprzez obecność wykwalifikowanej i świadomej kadry pracowniczej.
Osoby uczestniczące w programie Przystanek Kariera, wyposażone zostały w istotne kompetencje, tj.:

  • umiejętność pracy w grupie,
  • umiejętności komunikacyjne,
  • umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy,
  • przygotowania aplikacji, autoprezentacji, również w języku angielskim,
  • wiedzę, o tym jak założyć i prowadzić firmę.

Dzięki niniejszemu projektowi poradnictwo zawodowe będzie odgrywało zasadniczą rolę w dostosowaniu studentów PL do wymogów rynku pracy. Tematyka spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych dobrana została do potrzeb wskazywanych przez studentów.
Proponowane przez autorów Projektu „Przystanek Kariera” moduły doradcze zostały opracowane w wyniku prowadzonej przez pracowników Biura Karier Studenckich PL analizy potrzeb studentów. Z przeprowadzonych, w trakcie realizowanych do tej pory zajęć warsztatowych, ankiet wynika, że beneficjenci wyrażają zainteresowanie udziałem w podobnych spotkaniach w dalszej perspektywie, co więcej, deklarują, iż poleciliby udział w programie swoim znajomym. Ponadto beneficjenci twierdzą, że będą wykorzystywać zdobyte w trakcie zajęć umiejętności w przyszłości.
W ramach projektu realizowane są zajęcia pogrupowane w bloki tematyczne w ramach pięciu modułów doradczych dla studentów PL.

Termin realizacji: 02.11.2006 – 30.11.2007

Liczba beneficjentów ostatecznych: 180 osób