Aktualności

___________________________________________________

Harmonogramy zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć.

____________________________________________________

Zajęcia w ramach Projektu

Zapraszamy pierwszą grupę (I stopień) na zajęcia z zakresu kompetencji komunikacyjnych, które odbędą się 26.02.2017 r., w godz. 9:00 - 16:15, na Wydziale Zarządzania w sali nr 11

____________________________________________________

Rozpoczęcie realizacji Projektu

Wydział Zarządzania zaprasza Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunków: finanse i rachunkowość, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (podejmujących naukę na II roku - studia I stopnia lub na 2 semestrze - studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017) do udziału w projekcie MANAGER DESIGNER - podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.            

Celem projektu jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy przez absolwentów Wydziału Zarządzania, poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Oferujemy interesujące zajęcia, realizowane przez praktyków:

  • DESIGN THINKING
  • WARSZTATY KOMUNIKACYJNE
  • WARSZTATY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

- Business Play  lub  Business Strategy

  • WYJAZDOWE WIZYTY STUDYJNE u pracodawców

oraz szkolenia certyfikowane:

  • SZKOLENIE JĘZYKOWE - English for Business (certyfikat LCCI)
  •  SZKOLENIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI: Agile®  lub  Prince®
  • SZKOLENIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE: 

- Manager zarządzania ryzykiem  lub  Auditor bezpieczeństwa informacji

  • SZKOLENIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ERP: 

- EPM - Enterprise Project Management  lub  CRM - Customer Relationship Management

Zainteresowani Studenci mogą zgłaszać się do pokoju numer 114 na Wydziale Zarządzania.

Ponadto wszelkie informacje nt. projektu można również uzyskać telefonicznie: +81 538 45 21 lub e-mail: mdesigner@pollub.pl.

Dokumenty do pobrania: