Wsparcie

W ramach Projektu realizowane są następujące formy wsparcia (w grupach 12-osobowych) dla studentów I i II stopnia:

I.    WARSZTATY KOMUNIKACYJNE:
a)    Kompetencje interpersonalne (24 godz.),
b)    Kompetencje komunikacyjne (16 godz.),
c)    Kompetencje językowe (English for Business – certyfikat EfB LCCI) – 90 godz.

II.    ZAJĘCIA dodatkowe z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
z wykorzystaniem gry symulacyjnej:

- dla studentów I st. - Business Play (10 godz.) - dla I stopnia
- dla studentów II st. - Business Strategy (16 godz.) - dla II stopnia

III. SZKOLENIA CERTYFIKOWANE:
a) ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (24 godz.):  Prince2 Foundation lub Agile Project Managment Foundation,
b) ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE (32 godz.): Auditor bezpieczeństwa informacji lub Manager zarządzania ryzykiem,
c) OPROGRAMOWANIE CRM (16 godz.) - sprzedaż i obsługa klienta,
d) SYSTEMY INFORMATYCZNE ERP (16 godz.)

IV.    DESIGN THINKING (90 godz.) - zajęcia o charakterze warsztatów, wykładów oraz zadań praktycznych.

V.    WIZYTY STUDYJNE u pracodawców (12 godz.)

Zajęcia dla studentów II stopnia odbywają się w języku angielskim.