Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki WEiI

W dobudowanym obiekcie znajdują się laboratoria, sale seminaryjne i konferencyjne wyposażone w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt.

Inwestycja kosztowała ponad 16,3 mln zł i była finansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych uczelni.

Jej celem była rozbudowa istniejącego budynku, dzięki czemu jego powierzchnia zwiększyła się o 1877 m2, a kubatura o 8920 m3. Obiekt jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony, częściowo wsparty na słupach. W dobudowanej części obiektu usytuowane jest wejście główne do wydziału, zamontowana jest także winda. Takie rozwiązanie zapewni dostęp do całości budynku osobom niepełnosprawnym.

Nowe pomieszczenia będą wykorzystywane w całości i w sposób ciągły na realizację badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor uczelni. Planujemy również prowadzenie w nich prac na zlecenie przemysłu oraz realizowanych wspólnie z przemysłem.

Nasi pracownicy będą w nich prowadzić badania z zakresu nanotechnologii, szeroko rozumianej elektroniki i energoelektroniki, systemów kontrolno-pomiarowych i sterowania oraz systemów cyfrowych i mikroprocesorowych – podkreśla prof. Henryka Stryczewska, dziekan wydziału.

W Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki utworzone zostaną następujące laboratoria:

1. Laboratorium Zaawansowanych Układów Elektronicznych,
2. Laboratorium Sterowania Procesów Technologicznych,
3. Laboratorium Transmisji Optycznej i Bezprzewodowej,
4. Laboratorium Komputerowych Systemów Diagnostyki i Sterowania Procesów Cieplnych,
5. Laboratorium Optoelektroniki i Technologii Laserowych (wiodące),
6. Laboratorium Automatyki Mikrosieci,
7. Laboratorium Jakości Energii,
8. Laboratorium Nanomateriałów i Aparatury Łączeniowej,
9. Laboratorium Automatyki i Napędów Przemysłowych.