Prof. Anthony Moses

Prof. dr hab. inż. Anthony MOSES

W dniu 14 maja 2003 r. podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu nadany został tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż.  Anthony J. Mosesowi.

Promotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski, Dyrektor Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. 

Uroczystość odbyła się w auli im. Rektora Stanisława Podkowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Po uroczystym nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Anthony John Moses wygłosił wykład "Poznanie zjawisk w materiałach magnetycznych warunkiem obniżenia strat energii w magnetowodach urządzeń elektromagnetycznych".


Anthony John Moses - Profesor zwyczajny Uniwersytetu w Cardiff (Wielka Brytania), wieloletni dyrektor Centrum Technologii Magnetycznych im. Wolfsona (Wolfson Centre for Magnetics Technology - Cardiff University), członek wielu prestiżowych towarzystw naukowych, wybitny uczony, specjalista w zakresie materiałów magnetycznych, w szczególności poznania i opisu zjawisk w ferromagnetykach, metod i przyrządów pomiarowych do badań właściwości materiałów magnetycznych stosowanych w urządzeniach elektrycznych, autor ponad 200 prac naukowych, członek wielu komitetów programowych konferencji naukowych.

Urodził się w 1942 r. w Newport. W latach 1962-66 studiował w Uniwersytecie Walijskim w Cardiff. W latach 1966-68 pracował w przemyśle; w 1968 r. wrócił do uniwersytetu na studia doktoranckie, a od 1970 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Walijskiego.

Profesor Moses aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych zamawianych przez przemysł i agendy rządowe jako wykonawca i koordynator, o czym świadczy fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat wartość prac koordynowanych przez Niego przekroczyła 5 milionów funtów brytyjskich. Wypromował 30 doktorów, koordynował 7 międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym 3 projekty TEMPUS realizowane w Politechnice Lubelskiej.

Współpraca Politechniki Lubelskiej z prof. A. J. Moses z Cardiff University rozpoczęła się w 1984 roku, potwierdzona umową o współpracy w roku 1986. Inicjatorami nawiązania współpracy byli prof. John E. Thompson i prof. A. J. Moses. Zawarta umowa stała się podstawą do wymiany pracowników oraz realizacji programów Unii Europejskiej w szczególności programu TEMPUS. Istotną pomoc w uzyskaniu statusu Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce przez Politechnikę Lubelską stanowiło podjęcie się roli centrum bliźniaczego przez Wolfson Centre for Magnetics Technology Uniwersytetu w Cardiff kierowane przez profesora Mosesa.

Laudację wygłosił promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski.

Wykład prof. dr hab. inż. Anthony Moses'a.